Nieuws – Huisartsencentrum Quattro – Emmen
Header afbeelding
Huisartsencentrum Quattro
Brandgans 2 7827 SG
Emmen

Nieuws

Vanaf 01 maart 2024 zijn alle huisartsenpraktijken binnen Quattro over op een nieuw patiëntenportaal ‘UwZorgOnline’ met DigiD koppeling.

Wij hebben al onze patiënten vanaf 16 jaar middels een brief of een e-mail gevraagd zich aan te melden voor de online diensten. Bent u ingeschreven als patiënt binnen één van onze huisartsenpraktijken, dan kunt u zich aanmelden. U kunt de app ‘UwZorgOnline’ downloaden op uw telefoon of tablet of aanmelden via onze website.

Klik op patientenfolder UwZorgOnline voor meer informatie over de UwZorgOnline patiëntenportaal. Door in te loggen met uw DigiD kunt direct van start met de online diensten van onze praktijken:

 • Uw medisch dossier inzien
 • Medicijnen aanvragen
 • E-consulten

Klik op patiëntenportaal en selecteer vervolgens de grote blauwe blok ‘patiëntomgeving’ van uw huisartsenpraktijk. De inlogpagina van uw patiëntenportaal wordt gestart. Doorloop vervolgens de stappen:

 • Registreer u in de app met uw eigen emailadres, zoals ook bij ons bekend is.
 • Klik op ‘zorgverlener toevoegen’. Het kan zijn dat uw huisartsenpraktijk er al staat, maar dit is hoogstwaarschijnlijk het PGO en niet het patiëntenportaal. Zoek vervolgens nogmaals uw huisartsenpraktijk bij zorgverlener.
 • Klik voor het patiëntenportaal op het blokje met praktijknaam en eronder ‘uwzorgonline’, zie eerste optie op de foto als voorbeeld.
  • Indien u kiest voor het blokje met alleen de praktijknaam, dan kiest u voor het PGO. Met een PGO kunt alleen uw medische gegevens/dossier inzien, dus geen recepten aanvragen of berichten versturen.
 • Druk vervolgens nogmaals op toevoegen.
 • Als u op ‘akkoord’ drukt bij de voorwaarden, dan wordt u doorgelinkt naar de DigiD website.
 • Log vervolgens in met uw DigiD en doorloop de stappen.
  • Mocht de DigiD website vastlopen of een foutmelding aangeven, probeert u het op later moment nog eens.

Mocht u er niet helemaal uitkomen of loopt u tegen een fout aan, kijk dan op de website UwZorgOnline hulp voor antwoorden op veel gestelde vragen.

Daarnaast kunt u de helpdesk van UwZorgOnline raadplegen via UwZorgOnline contact

Onze medewerkers kunnen u helaas niet helpen bij problemen bij het installeren of activeren van de app. Alle handelingen worden namelijk vanuit de kant van UwZorgOnline gedaan.

Wij hopen met dit nieuwe programma de online diensten van onze praktijken een nieuw leven in te blazen.

Huisartsencentrum Quattro

W.G. Hakman en S.L. Hogervorst, huisartsen
E.F. Hoogendijk en H.T. Prinsen, huisartsen
T. van der Zee, huisarts

 


Wij hebben goed nieuws! Alle huisartsenpraktijken binnen Quattro stappen binnenkort over op een nieuw patiënten portaal ‘UwZorgOnline’

De afgelopen jaren bleek ons oude patiënten portaal (CGM Life e-services) niet aan onze en uw wensen/eisen te voldoen. Daarnaast stopt CGM life e-services per 31-1-2024 met hun online patiënten portaal.

Het is helaas niet gelukt om het nieuwe patiënten portaal met inlog via DigiD voor 31-1-2024 in gebruik te kunnen nemen. Hierdoor is het vanaf 31-1-2024 tijdelijk niet mogelijk om gebruik te maken van onze online diensten.

Zodra alles in het portaal van ‘UwZorgOnline’ naar behoren werkt, zullen wij onze patiënten vanaf 16 jaar informeren en instructies toesturen. Dit gebeurt via de email of, indien geen emailadres bekend is, via een brief. Daarnaast zullen we dan een bericht op Facebook en op onze website plaatsen. Klik op patientenfolder UwZorgOnline voor meer informatie over de UwZorgOnline app.

Inloggen in het patiënten portaal van ‘UwZorgOnline’ kan straks via DigiD. Wij verwachten dat dit binnen enkele weken geregeld is. Wij vragen u nog even geduld te hebben en houden u op de hoogte.


Bloed prikken bij Treant

Patiënten kunnen op afspraak bloed laten prikken en/of inleveren van materialen voor laboratoriumonderzoek en fundusfotografie plannen op de ziekenhuislocaties van Treant Zorggroep in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal. Door op afspraak te werken willen we het aantal patiënten dat tegelijk komt nog meer spreiden waardoor we de wachttijden kunnen verkorten.

Patiënten kunnen zelf eenvoudig online een afspraak inplannen via afspraken.treant.nl. Op de bloedafnamepoli’s zijn nieuwe aanmeldzuilen en wachtkamerschermen geplaatst voor de nieuwe manier van werken.

Wij vragen patiënten om zoveel mogelijk op afspraak te komen, maar het blijft mogelijk om zonder afspraak bloed te laten prikken in het ziekenhuis. De slots voor afspraken worden zo gepland dat er gedurende de hele dag ruimte blijft voor patiënten zonder afspraak. De wachttijd kan op drukke momenten dan nog wel oplopen voor patiënten zonder afspraak.

Op de andere priklocaties van Treant in de regio kunnen patiënten zonder afspraak langskomen voor bloedafname tijdens een inloopspreekuur. Uitzondering hierop is de buitenpoli van Treant in Veendam. Patiënten kunnen hier alleen op afspraak terecht.

Wij informeren patiënten actief over deze nieuwe mogelijkheid op de ziekenlocaties, via onze eigen communicatiekanalen zoals het patiëntenportaal en via de media.

Meer informatie: www.treant.nl/bloedprikken.


 

OPEN

 Uw huisarts houdt een dossier van uw medische gegevens bij. Er staat bijvoorbeeld in wanneer u langs bent geweest, welke klachten u toen had en welke medicijnen u heeft gekregen. U mag als patiënt uw medisch dossier bekijken of een kopie opvragen.

Per juli 2020 is het wettelijk verplicht om patiënten een elektronische afschrift aan te kunnen bieden of inzage te geven tot de eigen medische gegevens.

Wij nemen als praktijk deel aan het Project OPEN van de regionale coalitie Drenthe. Met het OPEN-project wordt er voor gezorgd dat die online inzage mogelijk wordt en uw gegevens veilig en vertrouwd uitgewisseld kunnen worden. Goed om te weten is dat wij, als deelnemende van de regionale coalitie, na 1 juli nog minstens 6 maanden de tijd hebben om te voldoen aan de OPEN-voorwaarden. Op het moment zijn wij aan het onderzoeken in welke vorm wij online inzage gaan aanbieden. We houden u op de hoogte.

Elektronisch medische gegevens delen

Uw huisarts en apotheek houden ieder een eigen dossier over u bij. Hierin staat informatie die belangrijk is voor uw behandeling. Uw huisarts legt vast wat uw klachten zijn en welke behandelingen u krijgt. Uw apotheker registreert welke medicijnen u krijgt en voor welke medicijnen u allergisch bent.

Deze gegevens kunnen worden uitgewisseld met het LSP (Landelijk Schakelpunt)

Voor kinderen tot 12 jaar moet de wettelijk vertegenwoordiger toestemming geven.

Voor kinderen van 12-16 jaar moeten zowel de ouders/verzorgers als het kind zelf toestemming geven, zijn ze het oneens , dan is er geen toestemming.

Voor kinderen vanaf 16 jaar geldt dat zij zelf toestemming moeten geven.

Bij het verspringen van de leeftijdsgrenzen bij kinderen hoeft niet opnieuw toestemming te worden gevraagd.

Wij adviseren dat het kind vanaf 12 jaar door de ouders wordt geïnformeerd over de gegeven toestemming en zijn/haar recht deze toestemming evt. in te trekken


Kosten eigen risico zorgverzekering

Niet alle kosten die worden gemaakt binnen de huisartsenzorg worden vergoed door de zorgverzekering.

Wij willen u graag wijzen op het volgende:

Onderzoeken door de huisarts aangevraagd die wel van uw eigen risico afgaan zijn momenteel

 • CRP test
 • HbA1c test
 • Onderzoek naar hartritme stoornissen( Holter)
 • Alle kweken
 • Dipslide(urine)
 • Uitstrijkjes buiten bevolkingsonderzoek
 • PA materiaal

En verder gaan alle onderzoeken die buiten onze praktijk plaatsvinden van uw eigen risico af.

Voor een bezoek aan een specialist of behandeling in een ziekenhuis adviseren wij u te informeren bij uw zorgverzekering of deze een contract heeft met het ziekenhuis waar u heen wilt.

Zie ook www.watzegtmijnpolis.nl


Urinecontrole

Onze praktijk doet mee aan het ‘URinControl-onderzoek’. Met dit onderzoek kijken we of ongewild urineverlies behandeld kan worden met een App. Ongewild urineverlies (urine incontinentie) komt voor bij wel 25 tot 50% van alle vrouwen. Het is een vervelende klacht die veel invloed heeft op de kwaliteit van leven.

Er zijn goede behandelingen maar de zorg voor ongewild urineverlies is nog niet optimaal. Daarom ontwikkelde de afdeling huisartsgeneeskunde in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) een App. Het onderzoek vindt plaats in Noord-Nederland. In totaal doen 250 volwassen vrouwen mee. Vrouwen kunnen meedoen als ze ouder zijn dan 18 jaar, een smartphone of tablet hebben en 2 of meer keer per week last hebben van ongewild urineverlies. Heeft u interesse? Vraag ernaar in de praktijk.


Facebook

Volg ons nu ook op Facebook.

https://www.facebook.com/Huisartsencentrum-Quattro-277508262597254/info?tab=overview


Koppeling met de huisartsenposten in Drenthe en elektronisch uitwisselen  van medische gegevens

Vanaf begin maart 2013 kunt u online toestemming geven voor het elektronisch uitwisselen van uw medische gegevens via het beveiligde netwerk van de zorginfrastructuur.

Dit kan op de website www.ikgeeftoestemming.nl van de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ).


Medicatie

Kostenbesparingen op geneesmiddelengebruik

Om te bezuinigen op de kosten van medicijnen vergoeden de zorgverzekeraars steeds minder vaak merkgeneesmiddelen. Vroeger waren de apothekers nog wel eens bereid om op verzoek van de huisarts hierop uitzonderingen te maken. Door steeds krapper wordende vergoedingen door zorgverzekeraars kunnen de apothekers steeds minder vaak voldoen aan het verzoek een merkgeneesmiddel af te leveren zonder daarvoor bij u kosten in rekening te brengen.

Als huisartsenpraktijk kunnen we aan deze economische realiteit weinig veranderen.

Wij danken u voor uw begrip hiervoor


NIVEL registratie

Quattro neemt deel aan het Surveillance Netwerk Nederland (SuNN) van het Nivel. Dat betekent dat het NIVEL data verzamelt van alle contacten die wij met patiënten hebben, waarbij persoonsgegevens van patiënten (naam en adres) buiten beschouwing worden gelaten. De gegevens worden verzameld om uitspraken te kunnen doen over het werk van huisartsen in heel Nederland. Het gaat dan om het totaal aantal contacten per jaar en de redenen van die contacten (bijvoorbeeld luchtwegklachten of klachten van het bewegingsapparaat). Het NIVEL staat landelijk bekend als een betrouwbaar instituut waar zeer zorgvuldig met gegevens wordt omgegaan. Zie www.nivel.nl. Mocht u bezwaar hebben tegen deze registratie, laat het ons even weten. Wij blokkeren dan uw dossier voor deelname.