Nieuws – Huisartsencentrum Quattro – Emmen
Header afbeelding
Huisartsencentrum Quattro
Brandgans 2 7827 SG
Emmen

Nieuws

DE GRIEP- EN PNEUMOKOKKEN VACCINATIE-AVONDEN 2023 STAAN GEPLAND OP:

Praktijk Hakman en Hogervorst en praktijk Van der Zee:

 • Woensdag 08-11-2023 van 17.30 tot 19.00 uur
 • Donderdag 16-11-2023 van 17.30 tot 19.00 uur

Praktijk Hoogendijk en Prinsen:

 • Maandag 06-11-2023 van 17.30 tot 19.00 uur
 • Woensdag 15-11-2023 van 17.30 tot 19.00 uur

Tussen 17-10-2023 tot en met 25-10-2023 worden de uitnodigingsbrieven per post verstuurd

 • Personen met een medische indicatie voor de griepprik en mensen van 60 jaar en ouder ontvangen een uitnodiging voor de griepprik
 • Personen die vanaf 01-01-1957 tot en met 31-12-1960 zijn geboren, ontvangen een uitnodiging voor een pneumokokkenvaccin

Mocht u na 25-10-2023 geen brief hebben ontvangen, maar wel tot de doelgroep behoren en graag een vaccinatie willen, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de assistente van uw huisartsenpraktijk.

Wij starten de vaccinatie-avonden om 17.30 uur en de deur zal vanaf die tijd geopend worden. Er zijn voldoende vaccinaties, dus kom vooral wat gespreid en niet allemaal rond 17.30 uur.

Gezien de beperkte mogelijkheid tot parkeren verzoeken wij u zoveel mogelijk op de fiets of lopend te komen.

Voor de doorloop vragen wij u vooral makkelijke kleding aan te trekken, waarbij u één bovenarm makkelijk kunt ontbloten.

Coronavaccinaties worden geregeld door de GGD. Voor vragen hierover verwijzen wij u naar www.RIVM.nl.

Indien u nog vragen en/of opmerkingen heeft, dan horen wij dat graag.

Team Quattro

 

 

Bloed prikken bij Treant

Patiënten kunnen op afspraak bloed laten prikken en/of inleveren van materialen voor laboratoriumonderzoek en fundusfotografie plannen op de ziekenhuislocaties van Treant Zorggroep in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal. Door op afspraak te werken willen we het aantal patiënten dat tegelijk komt nog meer spreiden waardoor we de wachttijden kunnen verkorten.

Patiënten kunnen zelf eenvoudig online een afspraak inplannen via afspraken.treant.nl. Op de bloedafnamepoli’s zijn nieuwe aanmeldzuilen en wachtkamerschermen geplaatst voor de nieuwe manier van werken.

Wij vragen patiënten om zoveel mogelijk op afspraak te komen, maar het blijft mogelijk om zonder afspraak bloed te laten prikken in het ziekenhuis. De slots voor afspraken worden zo gepland dat er gedurende de hele dag ruimte blijft voor patiënten zonder afspraak. De wachttijd kan op drukke momenten dan nog wel oplopen voor patiënten zonder afspraak.

Op de andere priklocaties van Treant in de regio kunnen patiënten zonder afspraak langskomen voor bloedafname tijdens een inloopspreekuur. Uitzondering hierop is de buitenpoli van Treant in Veendam. Patiënten kunnen hier alleen op afspraak terecht.

Wij informeren patiënten actief over deze nieuwe mogelijkheid op de ziekenlocaties, via onze eigen communicatiekanalen zoals het patiëntenportaal en via de media.

Meer informatie: www.treant.nl/bloedprikken.


Online service

Sinds 18 november 2020 werken wij met een vernieuwde online service.

Vanaf nu kunt u uw medisch dossier zelf online bekijken op uw eigen telefoon of computer.

Na het inloggen op deze beveiligde online omgeving kunt u bijvoorbeeld  zien:

–       het advies van de huisarts wat u kreeg tijdens een consult/visite/ telefonisch overleg.

–       de uitslagen van onderzoeken, bijvoorbeeld laboratorium onderzoek.

–       de lijst met uw medicatie en eventuele aanwezige allergieën.

U kunt hier online uw herhaalmedicatie bestellen of een vraag stellen.

Wilt u gebruik gaan maken van deze online service, stuur dan een e-mail naar onderstaand mailadres van uw huisarts. Noteer in de e-mail dat u gebruik wil gaan maken van de online service met vermelding van uw naam, geboortedatum en uw e-mailadres. Wij zullen daarna contact met u opnemen om u voor de online service aan te melden.

Voor kinderen jonger dan 16 jaar is veilige online inzage nog niet voldoende gewaarborgd en zij kunnen derhalve nog geen gebruik maken van deze service. Voor deze doelgroep kunt u herhaalrecepten aanvragen door gebruik te maken van de receptenlijn of lege doosjes in te leveren bij de praktijk in de brievenbus.

Praktijk Hakman / Hogervorst: 0591-630353 / a.hakmanhogervorst@ezorg.nl

Praktijk Hoogendijk en Prinsen: 0591-630024 / a.hoogendijkprinsen@ezorg.nl

Praktijk van der Zee: 0591-677320 / a.vanderzee@ezorg.nl


OPEN

 Uw huisarts houdt een dossier van uw medische gegevens bij. Er staat bijvoorbeeld in wanneer u langs bent geweest, welke klachten u toen had en welke medicijnen u heeft gekregen. U mag als patiënt uw medisch dossier bekijken of een kopie opvragen.

Per juli 2020 is het wettelijk verplicht om patiënten een elektronische afschrift aan te kunnen bieden of inzage te geven tot de eigen medische gegevens.

Wij nemen als praktijk deel aan het Project OPEN van de regionale coalitie Drenthe. Met het OPEN-project wordt er voor gezorgd dat die online inzage mogelijk wordt en uw gegevens veilig en vertrouwd uitgewisseld kunnen worden. Goed om te weten is dat wij, als deelnemende van de regionale coalitie, na 1 juli nog minstens 6 maanden de tijd hebben om te voldoen aan de OPEN-voorwaarden. Op het moment zijn wij aan het onderzoeken in welke vorm wij online inzage gaan aanbieden. We houden u op de hoogte.

Elektronisch medische gegevens delen

Uw huisarts en apotheek houden ieder een eigen dossier over u bij. Hierin staat informatie die belangrijk is voor uw behandeling. Uw huisarts legt vast wat uw klachten zijn en welke behandelingen u krijgt. Uw apotheker registreert welke medicijnen u krijgt en voor welke medicijnen u allergisch bent.

Deze gegevens kunnen worden uitgewisseld met het LSP (Landelijk Schakelpunt)

Voor kinderen tot 12 jaar moet de wettelijk vertegenwoordiger toestemming geven.

Voor kinderen van 12-16 jaar moeten zowel de ouders/verzorgers als het kind zelf toestemming geven, zijn ze het oneens , dan is er geen toestemming.

Voor kinderen vanaf 16 jaar geldt dat zij zelf toestemming moeten geven.

Bij het verspringen van de leeftijdsgrenzen bij kinderen hoeft niet opnieuw toestemming te worden gevraagd.

Wij adviseren dat het kind vanaf 12 jaar door de ouders wordt geïnformeerd over de gegeven toestemming en zijn/haar recht deze toestemming evt. in te trekken


Kosten eigen risico zorgverzekering

Niet alle kosten die worden gemaakt binnen de huisartsenzorg worden vergoed door de zorgverzekering.

Wij willen u graag wijzen op het volgende:

Onderzoeken door de huisarts aangevraagd die wel van uw eigen risico afgaan zijn momenteel

 • CRP test
 • HbA1c test
 • Onderzoek naar hartritme stoornissen( Holter)
 • Alle kweken
 • Dipslide(urine)
 • Uitstrijkjes buiten bevolkingsonderzoek
 • PA materiaal

En verder gaan alle onderzoeken die buiten onze praktijk plaatsvinden van uw eigen risico af.

Voor een bezoek aan een specialist of behandeling in een ziekenhuis adviseren wij u te informeren bij uw zorgverzekering of deze een contract heeft met het ziekenhuis waar u heen wilt.

Zie ook www.watzegtmijnpolis.nl


Urinecontrole

Onze praktijk doet mee aan het ‘URinControl-onderzoek’. Met dit onderzoek kijken we of ongewild urineverlies behandeld kan worden met een App. Ongewild urineverlies (urine incontinentie) komt voor bij wel 25 tot 50% van alle vrouwen. Het is een vervelende klacht die veel invloed heeft op de kwaliteit van leven.

Er zijn goede behandelingen maar de zorg voor ongewild urineverlies is nog niet optimaal. Daarom ontwikkelde de afdeling huisartsgeneeskunde in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) een App. Het onderzoek vindt plaats in Noord-Nederland. In totaal doen 250 volwassen vrouwen mee. Vrouwen kunnen meedoen als ze ouder zijn dan 18 jaar, een smartphone of tablet hebben en 2 of meer keer per week last hebben van ongewild urineverlies. Heeft u interesse? Vraag ernaar in de praktijk.


Facebook

Volg ons nu ook op Facebook.

https://www.facebook.com/Huisartsencentrum-Quattro-277508262597254/info?tab=overview


Koppeling met de huisartsenposten in Drenthe en elektronisch uitwisselen  van medische gegevens

Vanaf begin maart 2013 kunt u online toestemming geven voor het elektronisch uitwisselen van uw medische gegevens via het beveiligde netwerk van de zorginfrastructuur.

Dit kan op de website www.ikgeeftoestemming.nl van de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ).


Medicatie

Kostenbesparingen op geneesmiddelengebruik

Om te bezuinigen op de kosten van medicijnen vergoeden de zorgverzekeraars steeds minder vaak merkgeneesmiddelen. Vroeger waren de apothekers nog wel eens bereid om op verzoek van de huisarts hierop uitzonderingen te maken. Door steeds krapper wordende vergoedingen door zorgverzekeraars kunnen de apothekers steeds minder vaak voldoen aan het verzoek een merkgeneesmiddel af te leveren zonder daarvoor bij u kosten in rekening te brengen.

Als huisartsenpraktijk kunnen we aan deze economische realiteit weinig veranderen.

Wij danken u voor uw begrip hiervoor


NIVEL registratie

Quattro neemt deel aan het Surveillance Netwerk Nederland (SuNN) van het Nivel. Dat betekent dat het NIVEL data verzamelt van alle contacten die wij met patiënten hebben, waarbij persoonsgegevens van patiënten (naam en adres) buiten beschouwing worden gelaten. De gegevens worden verzameld om uitspraken te kunnen doen over het werk van huisartsen in heel Nederland. Het gaat dan om het totaal aantal contacten per jaar en de redenen van die contacten (bijvoorbeeld luchtwegklachten of klachten van het bewegingsapparaat). Het NIVEL staat landelijk bekend als een betrouwbaar instituut waar zeer zorgvuldig met gegevens wordt omgegaan. Zie www.nivel.nl. Mocht u bezwaar hebben tegen deze registratie, laat het ons even weten. Wij blokkeren dan uw dossier voor deelname.