Sociaal-Psychiatrisch Verpleegkundige – Huisartsencentrum Quattro – Emmen
Header afbeelding
Huisartsencentrum Quattro
Brandgans 2 7827 SG
Emmen

Sociaal-Psychiatrisch Verpleegkundige

POH GGZ

Maaike Veringa en Peter Duiverman zijn als POH GGZ (praktijkondersteuner huisarts GGZ) in de praktijk werkzaam. Zij zijn sociaal psychiatrisch verpleegkundige, gespecialiseerd in psychische klachten van volwassenen en ouderen.

Als u met één van hen uw klachten wil bespreken, dan kunt u dat met uw huisarts overleggen. Deze psychische hulpverlening gaat niet ten koste van uw eigen risico en er wordt ook geen eigen bijdrage gevraagd.

Wat doet de praktijkondersteuner huisarts ggz (poh-ggz) in de praktijk

  • Vraag-/probleemverheldering bij psychische problemen en klachten

De praktijkondersteuner kan (eenmalig) in gesprek gaan met u over uw psychische problemen en klachten en adviseren en meedenken over mogelijke oplossingen.

  • Kortdurende begeleiding/behandeling bij psychische problemen

De praktijkondersteuner levert kortdurende begeleiding/behandeling (tussen de 5 tot maximaal 8 gesprekken) ter ondersteuning en behandeling bij psychische problemen.

  • Triage en doorverwijzing

Als er meer of specifieke zorg nodig is bespreekt de praktijkondersteuner met u de aard van de klacht en adviseert over de verwijs- en behandelmogelijkheden in de regio. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het maatschappelijk werk en het sociaal wijkteam, GGZ-instellingen en opvoedkundige ondersteuning.

  • Casemanagement

De praktijkondersteuner houdt de vinger aan de pols ter overbrugging van eventuele wachttijden, bewaakt de continuïteit (ook bij terug verwijzing), stemt af of coördineert de hulpverlening als er meerdere zorgverleners betrokken zijn.

  • Nazorg/begeleiding van langdurige ggz-patiënten

Chronische, psychiatrische patiënten die uitbehandeld zijn in de specialistische ggz  kunnen ook bij de praktijkondersteuner terecht voor regelmatige steuncontacten (ongeveer 10 per jaar) om een mogelijke terugval te voorkomen.

  • Geïndiceerde preventie

Binnen de huisartsenpraktijk is het mogelijk om deel te nemen aan een aantal groepsactiviteiten ter preventie van (het verergeren) van klachten, zoals een onrustig, gespannen gevoel, sombere gevoelens, het gevoel geleefd te worden en slaapproblemen.

  • Online behandeling

U kunt ook een online behandeling volgen, al dan niet in combinatie met face-to-face gesprekken. Wij werken in de huisartsenpraktijk met Therapieland, een organisatie die vele programma’s aanbiedt op het gebied van o.a. omgaan met angst- en paniekklachten, sombere gevoelens en stressklachten, slaapproblemen, seksuele en relatieproblemen.