Werkwijze algemeen – Huisartsencentrum Quattro – Emmen
Header afbeelding
Huisartsencentrum Quattro
Brandgans 2 7827 SG
Emmen

Werkwijze algemeen

Telefoonnummers

Hoogendijk en Prinsen 0591-630024
van der Zee 0591-677320
Hakman en Hogervorst    0591-630353

Bellen vóór 12.00 uur

In verband met de planning wordt u verzocht ‘s morgens te bellen voor een afspraak.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten.
De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan. Wanneer u meerdere klachten ter sprake wilt brengen, kunt u om extra spreekuurtijd vragen.

Telefonisch contact met uw huisarts

Wilt u de dokter telefonisch spreken, dan kan ook daarvoor een afspraak gemaakt worden tijdens het spreekuur . De dokter belt u dan omstreeks het afgesproken tijdstip op. Geen van de artsen houdt een “open” telefonisch spreekuur.

Visites

In principe wordt u verzocht naar de praktijk te komen. Laat uw toestand dat echter niet toe, omdat u te ziek bent, dan kan de dokter bij u thuis langskomen. Ook daarvoor kunt u een afspraak maken met de assistente van uw huisarts.

Naar de dokter of naar de assistente?

Op de pagina “de assistentes” treft u een overzicht van alle handelingen die door de assistentes verricht worden.

Uitwisseling gegevens

De praktijken werken samen met de Huisartsenspoedpost. Op de huisartsenspoedpost is uw medisch dossier te raadplegen door de dokter en de assistente die u behandelen. Daarvoor zal ter plekke uw toestemming worden gevraagd. Van het inzien in uw dossier komt een bericht terug naar uw eigen huisarts. Er kan dus niet ongemerkt in uw dossier worden gekeken. Uw dossier is verder in te zien voor alle dokters en assistentes werkzaam in de Rietlanden. Dit heeft te maken met de waarneem momenten tijdens vakantie of nascholing.

Er is ook gewerkt aan de voorbereidingen voor het landelijk schakelpunt, waarbij het elektronisch medisch dossier landelijk in te zien zou zijn. Zoals u wellicht weet is die ontwikkeling op zoveel politieke weerstand gestuit dat er nog geen sprake is van landelijke uitwisseling.

Mocht u bezwaar hebben tegen inzage in uw dossier of inzage in een specifiek deel van uw dossier, dan kunt u ons dat laten weten. We schermen (dat deel van) uw dossier dan af voor inzage.

Werkgebied

Het geografische zorggebied Emmen Zuid waarbinnen wij patiënten kunnen inschrijven (indien praktijk is geopend voor nieuwe patiënten), geldt voor de volgende wijken van Emmen:

Rietlanden, Parc Sandur, Delftlanden en Zuidbarge.